Main page

 

Velkommen til barnebidrag.com

Trygdeetaten har varslet 280.000 foreldre som betaler eller mottar barnebidrag, om å velge mellom privat avtale eller offentlig fastsettelse av bidragsbeløpet. Mange mødre og fedre er urolige for nye og vanskelige regler.

Vi er her for å hjelpe deg og dere!
Nyheter

Barnebidraget må regnes på nytt!

Barne- og familieminister Laila Dåvøy bestemte onsdag 14. mai at barnebidrag heretter skal beregnes med nye tall fra SIFOs satser for forbruksutgifter. Dermed øker de månedlige underholdskostnadene med 590 kroner for barn i alderen 0-5 år, 740 kroner for barn i alderen 6-10 år og 1110 kroner for 11 åringer og eldre. Konsekvensen er at foreldrepar som har inngått private avtaler basert på gamle tall bør regne bidragsbeløpene på nytt. Les mer

Starttilbud

Privat avtale via telefonmøte (kr 350 hver part)

Les mer

Privat avtale til en av partene (kr 450)

Til deg som har problemer med å samtale med den andre part: Dersom det er vanskelig å snakke med den andre part, anbefaler vi at du får utarbeidet en privat avtale basert på de nye reglene og fører opp tilleggsutgifter i punkt 2 i skjemaet for privat avtale. Les mer

Hjelp til selvangivelsen

Enslige forsørgere får stor skattelette ved å oppnå skatteklasse 2. Husk også å føre opp foreldrefradraget ved pass og stell av barn. Bidragspliktige kan ikke lenger trekke barnebidrag fra sin inntekt. Tilsvarende skal ikke bidragsmottaker skatte av mottatt barnebidrag. Imidlertid kan man trekke fra «underholdsbidrag til fraskilt ektefelle». Les mer

Barnebidrag har økt med nye regler

Bergens Tidende: Barnebidragene er i gjennomsnitt 17 prosent høyere i dag enn da de nye bidragsreglene ble innført for halvannet år siden, vise Les mer

Unge jenter med skilte foreldre er mer sårbare

Folkehelseinstituttet: Jenter med skilte foreldre er noe mer sårbare enn andre jenter for å utvikle symptomer på angst og depresjon, for å få s Les mer

Alenefedre får problembarn

Dagsavisen: Barn som lever alene med far har større risiko for ikke å mestre livet. Årsaken er ikke alltid at far gjør en dårlig jobb, men at m Les mer