Main page

 

Velkommen til barnebidrag.com

Trygdeetaten har varslet 280.000 foreldre som betaler eller mottar barnebidrag, om å velge mellom privat avtale eller offentlig fastsettelse av bidragsbeløpet. Mange mødre og fedre er urolige for nye og vanskelige regler.

Vi er her for å hjelpe deg og dere!
Nyheter

Hjelp til selvangivelsen

Enslige forsørgere får stor skattelette ved å oppnå skatteklasse 2. Husk også å føre opp foreldrefradraget ved pass og stell av barn. Bidragspliktige kan ikke lenger trekke barnebidrag fra sin inntekt. Tilsvarende skal ikke bidragsmottaker skatte av mottatt barnebidrag. Imidlertid kan man trekke fra «underholdsbidrag til fraskilt ektefelle». Les mer

Barnebidrag har økt med nye regler

Bergens Tidende: Barnebidragene er i gjennomsnitt 17 prosent høyere i dag enn da de nye bidragsreglene ble innført for halvannet år siden, vise Les mer

Unge jenter med skilte foreldre er mer sårbare

Folkehelseinstituttet: Jenter med skilte foreldre er noe mer sårbare enn andre jenter for å utvikle symptomer på angst og depresjon, for å få s Les mer

Alenefedre får problembarn

Dagsavisen: Barn som lever alene med far har større risiko for ikke å mestre livet. Årsaken er ikke alltid at far gjør en dårlig jobb, men at m Les mer

Færre skylder barnebidrag

NRK: Trygdeetatens Innkrevingssentral klarte i fjor å redusere det nordmenn skylder i barnebidrag med 80 millioner kroner. . Les mer

Pappa skylder over en million kroner – 644 nordmøringer er på etterskudd med barnebidrag

Tidens krav: En seksbarnspappa skal være skyldig 1.011.311 kroner i barnebidrag. – Dette er helt enestående på Nordmøre, sier trygdesjef Unni A Les mer

Færre bidragssaker, flere klager

Tønsbergs blad: Langt flere skilte foreldre enn tidligere inngår private avtaler om betaling av barnebidrag, men kraftig økning i antall klager Les mer